CCS Results!

E-Cell Welcomes Its New Recruits!
Reg No. Name
1
17BCE0042 Rishav Raj Jain
2
17BCE0860
Prathamesh Agarwal
3
17BCE0944 Mahika Rao
4
17BCE2250 Nikhil Jain
5
17BEC0684 Chriswin Saji
6
17BEM0081
Shubham Sharma
7
17BIT0363 Arushi Shah
8
17BME0156
Bhavyang Achhodawala
9
17MIS0221
Abdul Wahid Naafi L A
10
17MIS0266
Narendhar Kumar
11
18BBT0005
Aridham Chaudhary
12
18BBT0022 Sneha Kelkar
13
18BCB0008 Prakshal Mehra
14
18BCB0031 Tanya Vats
15
18BCB0108
Saksham Dewan
16
18BCB0135 Ziyan Karmali
17
18BCE0107
Naman Agarwal
18
18BCE0139
Ananya Ganesh
19
18BCE0378
Saurabh Kumar Pal
20
18BCE0469
Sunjol Singh Paul
21
18BCE0499
Arko Bhattacharya
22
18BCE0583
Mohammad Aman Mirza
23
18BCE0667 Aisha Sartaj
24
18BCE0688
Akshat Kashyap
25
18BCE0720
Ananya Patankar
26
18BCE0729 Rahul Pandey
27
18BCE0811 Devang Patel
28
18BCE0912 Malla Jyotsana
29
18BCE0916
Ruchita Damodar
30
18BCE0917
Rohit Ganesh Vallamkondu
31
18BCE0921 Dhruv Shukla
32
18BCE0930 Khwaab Thareja
33
18BCE0933 Atharva Joshi
34
18BCE0940
Prathik Pugazhenthhi
35
18BCE2087 Nimish Batra
36
18BCE2165 Priya Singh
37
18BCE2259 Sakshya
38
18BCI0026
Kartavya Asthana
39
18BCI0182 Vivek Mehta
40
18BCI0183 Yashraj Agarwal
41
18BCI0241
Saad Mohammed
42
18BCM0125 Rishi Vardhan
43
18BEC0368
Saransh Saxena
44
18BEC0409 Preksha Gupta
45
18BEC0563
Satya Vishal Thota
46
18BEC0912
Amritha Subramaniam
47
18BEC0925
Yash Srivastava
48
18BEC0941 Aranyak Nayak
49
18BEE0269 Kartik Malhotra
50
18BEE0286
Abhinav Jaishanker
51
18BEE0312 Sakshi Sinhal
52
18BEI0017 J Ajay Shyam
53
18BEI0071 Dhanoo Malyan
54
18BEI0093 Chirag Goyal
55
18BEM0058 Miheer Pawar. T
56
18BIS0141 Pranjal Kapur
57
18BIS0168
Prithvi K Murjani
58
18BIT0093 Ishika Dubey
59
18BIT0165 Sarthak Gupta
60
18BIT0209 Harsh Agarwal
61
18BIT0219 Ishan Sawhney
62
18BIT0252 Harshit
63
18BIT0300 Ishaan Jain
64
18BIT0312
Taarussh Wadhwa
65
18BIT0412 Aditya Raj
66
18BME0137 Yash
67
18BME0261 Aarsh Nanavati
68
18BME0361 R.Sushantg
69
18BME0887 Aayush Pathak
70
18BME0947
Srinivasan Ramaraj
71
18BME0999 Nikita G B
72
18BME2119 Manan Agarwal
73
18BML0013
Meher Kriti Nigam
74
18BPI0001 Ishan Gupta
75
18BPI0014
Akshay Pradeep Menon
76
18BPI0016 Hirenjani
77
18BPI0019 Abhishek
78
18BPI0048 Tanmay Pati
79
18BSW0080
Aditya Shyamsundar
80
18MCA0093
Ritwik Sachdeva
81
18MIS0346
John Arthur Samuel D