CCS Results!

E-Cell Welcomes Its New Recruits!
Reg No. Name
1
17BCE0042 Rishav Raj Jain
2
17BCE0860
Prathamesh Agarwal
3
17BCE0944 Mahika Rao
4
17BCE2250 Nikhil Jain
5
17BEC0684 Chriswin Saji
6
17BEM0081
Shubham Sharma
7
17BIT0363 Arushi Shah
8
17BME0156
Bhavyang Achhodawala
9
17MIS0221
Abdul Wahid Naafi L A
10
17MIS0266
Narendhar Kumar
11
18BBT0005
Aridham Chaudhary
12
18BBT0022 Sneha Kelkar
13
18BCB0008 Prakshal Mehra
14
18BCB0031 Tanya Vats
15
18BCB0108
Saksham Dewan
16
18BCB0135 Ziyan Karmali
17
18BCE0139
Ananya Ganesh
18
18BCE0378
Saurabh Kumar Pal
19
18BCE0469
Sunjol Singh Paul
20
18BCE0499
Arko Bhattacharya
21
18BCE0583
Mohammad Aman Mirza
22
18BCE0667 Aisha Sartaj
23
18BCE0688
Akshat Kashyap
24
18BCE0720
Ananya Patankar
25
18BCE0729 Rahul Pandey
26
18BCE0811 Devang Patel
27
18BCE0912 Malla Jyotsana
28
18BCE0916
Ruchita Damodar
29
18BCE0917
Rohit Ganesh Vallamkondu
30
18BCE0921 Dhruv Shukla
31
18BCE0930 Khwaab Thareja
32
18BCE0933 Atharva Joshi
33
18BCE0940
Prathik Pugazhenthhi
34
18BCE2087 Nimish Batra
35
18BCE2165 Priya Singh
36
18BCE2259 Sakshya
37
18BCI0026
Kartavya Asthana
38
18BCI0182 Vivek Mehta
39
18BCI0183 Yashraj Agarwal
40
18BCI0241
Saad Mohammed
41
18BCM0125 Rishi Vardhan
42
18BEC0368
Saransh Saxena
43
18BEC0409 Preksha Gupta
44
18BEC0563
Satya Vishal Thota
45
18BEC0912
Amritha Subramaniam
46
18BEC0925
Yash Srivastava
47
18BEC0941 Aranyak Nayak
48
18BEE0269 Kartik Malhotra
49
18BEE0286
Abhinav Jaishanker
50
18BEE0312 Sakshi Sinhal
51
18BEI0017 J Ajay Shyam
52
18BEI0071 Dhanoo Malyan
53
18BEI0093 Chirag Goyal
54
18BEM0058 Miheer Pawar. T
55
18BIS0141 Pranjal Kapur
56
18BIS0168
Prithvi K Murjani
57
18BIT0093 Ishika Dubey
58
18BIT0165 Sarthak Gupta
59
18BIT0209 Harsh Agarwal
60
18BIT0219 Ishan Sawhney
61
18BIT0252 Harshit
62
18BIT0266 Naman Parmani
63
18BIT0300 Ishaan Jain
64
18BIT0312
Taarussh Wadhwa
65
18BIT0412 Aditya Raj
66
18BME0137 Yash
67
18BME0261 Aarsh Nanavati
68
18BME0361 R.Sushantg
69
18BME0887 Aayush Pathak
70
18BME0947
Srinivasan Ramaraj
71
18BME0999 Nikita G B
72
18BME2119 Manan Agarwal
73
18BML0013
Meher Kriti Nigam
74
18BPI0001 Ishan Gupta
75
18BPI0014
Akshay Pradeep Menon
76
18BPI0016 Hirenjani
77
18BPI0019 Abhishek
78
18BPI0048 Tanmay Pati
79
18BSW0080
Aditya Shyamsundar
80
18MCA0093
Ritwik Sachdeva
81
18MIS0346
John Arthur Samuel D